SÄHKÖSUUNNITTELU JA LAATU

Miten tuotetaan laadukas sähkösuunnittelutuote?

Suunnittelu ja suunnittelijan rooli on mielestäni edennyt jo jonkin aikaa väärään suuntaan. Keskitytään pääosin hienouksiin, kohteiden kokoon, kasvuun, massoihin, joita ei voida laadullisesti hallita. Olisi aika ottaa pieni askel taakse päin ja antaa aikaa ja tilaa niille insinöörin perusluonteille, tarkkuudelle ja huolellisuudelle. Siihen lisättynä nykyaikainen digitalisaatio, luovuus, avoimuus ja kehittyminen. Varmistetaan, että tuotteen perusasiat ovat kunnossa. Siinä on tulevaisuus johon Velocessa haluan panostaa. Minun tehtäväni tässä, on näyttää suuntaa, antaa välineet, ohjata ja opastaa sinua sähkösuunnittelija matkallasi.

Monesti laatu sana koetaan raskaaksi ja että se saattaa tappaa prosessina luovuuden ja innovaation. Se ei mielestäni pidä paikkaansa. Kaikkea voidaan tehdä, kunhan siinä mukana viedään niitä laadun varmistamisen peruselementtejä, joilla varmistetaan, että laatu asuu myös luovuudessa ja innovaatiossa.

Kuuntele ja ole kriittinen

Tiedon haku on yksi oleellinen elementti suunnittelijana kehittymisessä. Olen aina kuunnellut ja pyrkinyt toimimaan kokeneempien opastuksen mukaan. Varsinkin urani alussa olen hakenut tietoa mm. lukemalla kaikki sen ajan ST-käsikirjat läpi, tätäkin suositeltiin, joten otin ja luin. Kaikkea en kyennyt kerralla sisäistämään, mutta sitten kun jotain tietoa tarvitsin, oli sen löytäminen huomattavasti helpompaa. Nykyään tiedonhankintaa helpottaa teosten digitaaliset versiot ja laitteet, jotka ovat aina mukanani. ST-käsikirjat ja kortit ovat niin laadukkaita tuotteita, että ne ovat mainio tuki nuoren suunnittelijan polulla. Jos tavoitteenasi on olla alasi kärkeä ja laadun haltija, on näiden tietyn tason sisäistäminen mielestäni oleellinen asia osaamisesi kehityksessä.

Olen mielestäni aina korva tarkkana kuunnellut esimiesteni ja projektipäälliköitteni opetuksia, mutta pienellä omalla näkemyksellä. Ne omat näkemykset eivät aina ole osuneet kohdalleen, mutta ilman niitä en nyt olisi tässä. Lisäksi havainnoin ja pohdin aina muiden ratkaisuja. Mitä niiden taustalla mahdollisesti on, mitkä ovat vaikutteet, joilla kyseinen päätös on tehty. Kun teet matkaasi kuunnellen, etsien ja ajatuksiasi kehittäen sekä muokaten sekä saat siihen riittävän tuen, on hyvä mahdollisuus kehittyä monipuoliseksi suunnittelijaksi. Tuki siinä kasvamisessa on erittäin tärkeä. Liian usein nykypäivänä näkee hyviä suunnittelijoita kasvunsa tiellä ilman riittävää tukea.

Lähtötietojen tärkeys

Sähkösuunnittelu ja varsinkin sen laatu pohjautuu mielestäni paljolti lähtötiedon hallintaan ja laadunvarmistusprosessiin. Lähtötietojahan on erilaisia. Perinteiset eli mm. huonekortit, laiteluettelot, säätökaaviot ja muut vastaavat sekä esimerkiksi myös sähköalan määräykset ja standardit. Itse laajennan lähtötietokäsitettä mm. kiinteistön omistajaan, tilaajaan, vuokralaiseen, heidän alansa toimintaan ja ihmiseen näiden takana.

Suunnittelijan vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut nykypäivän entistä teknisemmässä maailmassa. Suunnittelijan tulee kyetä rakentamaan avoin ja luottamuksellinen yhteys tilaajaan, vuokralaisiin ja käyttäjiin. On eriarvoisen tärkeää saada luotua yhteys, jossa eri asioista keskustellaan avoimesti ja saadaan luotua kuva mihin tarpeet perustuvat. Yleensä näihin liittyy aina tapaaminen lähtötiedon luovuttajan kanssa, tilannetta voisi kuvata haastatteluksi. Mitä teidän toimintanne on, miten päivä käynnistyy ja päättyy, toiminnan onnistumisen edellytykset. On väärin olettaa, että saamasi tieto paperilla aina kertoo nämä asiat ja joilla saavutetaan todetut tavoitteet.

Suunnittelijan tulee varmistaa, että lähtötiedon mukaan suunnitellun ratkaisun käytännön merkitys ja vaikutukset tiedostetaan. Mitä ne ovat, mihin kiinteistönomistaja tai vuokralainen sitoutuu. Monet asiat saattavat vaatia kuluja aiheuttavia ylläpitoa ja sen tuottaminen kuulua tilaajalle tai vuokralaiselle. Vaikuttavatko ne siten kokonaisratkaisuun ja lopulliseen päätökseen? Näin voimme kehittää yhdessä saatuja lähtötietoja kohti parasta mahdollista lopputulosta.

Suunnittelijana olen käyttänyt loppuun satoja korostuskyniä, punakyniä ja muita mustetta tuottavia välineitä, joilla olen voinut paperilla olevia lähtötietoja käsitellä.  Olen kokeillut kaiken kokoisia ja värisiä Post-it-lappuja ja jossakin välissä lomakelaatikoita on ollut pöydällä tusinan verran täyteen kirjoitetut lehtiöt vierellään. Nykyään työpöytää täyttävät suurikokoiset näytöt ja muut erilaiset digilaitteet monimuotoisine mahdollisuuksineen, mutta yksi asia on ennallaan: värit ja niiden hyödyntäminen lähtötietojen hallinnassa. Suunnittelijan on ensiarvoisen tärkeää saada kokeneen suunnittelijan opastusta sähkösuunnittelun ja laadun yhteensovittamisessa, mitä eri tapoja on käsitellä lähtötietoja laatua tukevalla tavalla. Suunnittelijan on näistä sitten hyvä jalostaa ne itselle sopivimmat menetelmät.

Toimiva prosessi poistaa painetta

Stressi ja paine, asioita, jotka aina silloin tällöin esiintyvät, mutta niitäkin yhdessä voidaan opetella käsittelemään. Olen todennut, että matka on paljon huolettomampaa, kun teet asiat tiettyjä prosesseja noudattaen. Voit luottaa siihen, että kun tuote luovutetaan asiakkaalle sen käytyä tietyn prosessin läpi, voit päivän jälkeen illan viettää vapaasta nauttien. Kun prosessisi tuottaa itsessään laatua, voit keskittyä paremmin hankaliin teknisiin erityiskohtiin. Näin voit välttää ylimääräisen stressin muodostumista.

Olen aina saanut tarvittaessa tukea työtehtävien ongelmakohtiin. Silti joskus päivän pohdinnat saattavat mennä uniinkin. Eräässä unessa olin meritaimenta etsimässä lempipaikoillani Merikarvian joella, paloaseman suoralla. Perhoa uittaessani potilaspaneeli ui kuin korkki vedessä pomppien yhtäkkiä vastavirtaan ohitseni 😑 😅  Asiat ei tuossakaan tapauksessa olleet kovin monimutkaisia ja esimiehen sekä prosessin tuella nekin selvisivät😊

Monesti puhutaan myös inhimillisistä virheistä, mikä sitten on inhimillisen virheen hyväksyttävä taso. Sitä on varmaan aika hankala määritellä. Mutta kun suunnittelijan arki noudattaa tiettyä prosessia, ollaan aika lähellä, ettei oikeastikaan tarvitse uran aikana käsitellä kuin pieniä inhimillisiä virheitä. Eikö tällainen matka kuulostaisi jo aika mukavalta?

Tuotteen kustannusvaikutukset

Laadukas tuote tuottaa lisäarvoa sen ostajalle. Suunnittelijan kustannustietous eri ratkaisujen osalta on siten ratkaisevassa roolissa. Kustannustietoutta on suhteellisen helppo kasvattaa. Hankkeiden aikana liikkuu paljon reaaliajan hintatietoa, kunhan sitä vain aktiivisesti etsii. Jälleen kyse on vain aktiivisuudesta. Varsinkin peruskorjauskohteissa on eriarvoisen tärkeää tunnistaa missä määrin on kustannuksien kannalta järkevää esimerkiksi säästää joitain vanhoja asennuksia. Lisäksi siinä tulee peilata mahdollista säästöä tilaajan, käyttäjän, vuokralaisen tarpeeseen. Tuotammeko sillä säästöllä jotain lisäarvoa vai tuleeko siitä heille kulu lähitulevaisuudessa. Kustannustietous on siis myös ennustusta tulevaisuuteen.

Yksinkertaisesti voidaan todeta, että kaikella sillä, mitä teemme ja mitä suunnittelemme, on aina kustannusvaikutus, aina.

Yhteistyö ja tuki laadun takeena

Suunnittelijan tulee olla aktiivinen ja avoin muiden suunnittelijaosapuolten kanssa. Yhteinen päämäärä ja tavoite antaa suunnittelulle ja hankkeelle mahdollisuuden onnistua. Suunnittelijan tulee omalla toiminnallaan myös tukea muiden suunnittelua, omat tuotettavat lähtötiedot, niiden tulee pysyä aikataulussa ja olla luotettavia.   

Suunnitelman tulee antaa myös rakentamiselle tukensa. Suunnitelmien luettavuus, piirustustyypit, pohjapiirustusten jaottelut, missä kaupallisia asioita esitetään ja missä ei. Ei hajauteta asioita liikaa.  Suunnitelmien yhteensopivuus kaupallisten asiakirjojen kanssa, tärkeimmät yhteensovitukset ja ristiriitaisuuksien poissulkemiset. Suunnitelmien tulee tukea urakoitsijan toimintaa ja mahdollistaa heille paras mahdollinen lopputulos. Jos faktoja on haudattu, hajotettu tai niitä ei ole, hankaloittavat ne urakkasuorituksen onnistumista. Tiivis yhteistyö urakoitsijoiden kanssa onkin eriarvoisen tärkeää ja mihin Velocessa tulevaisuudessa panostetaan vielä enemmän. Mikäli onnistumme tuottamaan urakoitsijoille heidän laatuaan tukevaa tuotetta, tuotamme sitä myös samalla sähkötöiden valvojalle. Eli jälleen, kaikella tekemisellämme on kustannusvaikutus.

Voidaan todeta, että mitä vähemmän suunnittelijan puhelin ja sähköposti rakentamisen aikana laulaa, sitä paremmin suunnittelija on työssään onnistunut. Ja jälleen helpotamme myös omaa elämäämme. On erittäin epämiellyttävää selvitellä käynnissä olevan hankkeen sotkuja, kun pitäisi pystyä keskittymään uuteen. Tämän saavuttamisen tukena on se prosessi, jolla työtämme teemme.

Lopuksi

Tässä mielestäni niitä suunnittelun ja laadun perusasioita. Paljon aiheeseen vielä liittyy muutakin, mutta nämä antavat askelmerkkejä mm. mallintamisen maailmassa onnistumiseen.