Sähkösuunnittelu

Velocen sähkösuunnittelupalvelun päätavoite on tuottaa tilaajalle laadukas ja kustannustehokas lopputulos. Sähkösuunnittelu on kustannustuntemusta, asiantuntijuutta, ennakointia ja yhteistyötä. Suunnitteluvaiheessa suunnittelijan tulee sisäistää useita asioita, kuten kohteen käyttötarkoitus sekä tilaajan ja käyttäjien erilaiset tarpeet.

Suunnittelu tulee tehdä huolellisesti, sillä sähköasennusten muuttaminen jälkikäteen on kallista ja vaivalloista tilojen ollessa jo käytössä. Laadun varmistamiseksi ennen lopputuotteen toimitusta, suunnitelmat käyvät läpi kahden vuosikymmenen aikana kehitetyn laadunhallintaprosessin. Aikataulujen noudattaminen ja sovittujen tavoitteiden saavuttaminen on Velocen vastuulla, tilaajan ei tarvitse kantaa huolta suunnittelun etenemisestä.

Velocen suunnittelutuotteen yksi päätavoitteista on rakennusprosessin tukeminen. Suunnittelijan tulee omalla työllään antaa rakentamisen onnistumiselle paras mahdollinen tuki.

Veloce tekee tiivistä yhteistyötä niin urakoitsijoiden kuin muidenkin toimijoiden kanssa kehittääkseen suunnittelutuotteiden luettavuutta ja sisältöä. Selkeät suunnitelmat takaavat myös urakkatyön sujuvuuden. Näin saavutetaan kustannustehokas hanke.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!