Koordinointi

Yrityksesi liiketoiminnalle tärkeä hanke etenee aikataulussa ja pysyy budjetissa kokeneen koordinaattorin ohjaksissa. Kokonaisuuden hallintaan tarvitaan ammattilainen, jolla on kokemusta kaikista talotekniikan osa-aluista ja osaamista sekä tietotaitoa rakentamisesta. Kun koordinaattori on mukana hankkeen alkuvaiheessa, kaikki talotekniset asiat on huomioitu jo arkkitehdin suunnitelmissa. Muutosten tekeminen jälkikäteen tuo hakkeelle aina lisää kustannuksia ja muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin.

Koordinaattori vastaa hankkeen konkreettisten toimenpiteiden edistämisestä ja valvoo, että hankkeessa työskentelevät ammattilaiset pysyvät asiakkaan antamissa ja sopimuksen mukaisissa raameissa. Hyvä koordinaattori kuuntelee, ohjaa ja saa koko ryhmän katsomaan samaan suuntaan. Lisäksi koordinaattori valvoo, että laadunvarmistus on toteutettu asianmukaisella tavalla. 

Veloce pitää huolta, että asiakkaan tavoite on kirkkaana mielessä sekä koordinaattorilla että kaikilla hakkeessa työskentelevillä henkilöillä.  Asiakkaan vision sisäistänyt koordinaattori osaa tehdä hankkeen aikana tulevista kommenteista konkreettisia ehdotuksia, kommunikoida ne työntekijöille viiveettä ja pitää huolta, että ne kaikki tehdyt ratkaisut tukevat alkuperäistä tavoitetta. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!