Energiajärjestelmät ­­– suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Kokonaispalvelu, lyhyt kuvaus tuotteestamme.

Ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus, sähköisen liikenteen ja uusiutuvien energiamuotojen räjähdysmäinen kasvu aiheuttavat kiinteistöille useita uusia investointivaateita. Jatkuvan kehityksen alla olevien teknisten järjestelmien hankinta ja toimintakykyyn saattaminen vaativat kuitenkin useita huomioonotettavia asioita, jotta järjestelmien lopullinen toiminta vastaisi asiakkaiden todellisia tarpeita ja toiveita. Meidän tärkein tavoitteemme onkin palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti hankkeiden alusta loppuun saakka. Näin lopputuotteena saadaan kustannustehokkaasti toimiva, energiatehokas ja ympäristöystävällinen energiajärjestelmä tai kiinteistö kokonaisuudessaan.

Suunnittelu, kilpailutusasiakirjat, kilpailutus, sopimusasiakirjat ja sopimusneuvottelut sekä valvontatehtävät ovat osa palveluamme.

Kohderyhmiämme ovat esimerkiksi kiinteistöt tai yhteisöt, joissa aurinkovoimalan tai sähköautojen latausjärjestelmän hankinta on ajankohtaista. Kiinteistöissä saattaa olla ilmastoa kuormittava lämmitysratkaisu esimerkiksi öljylämmitysjärjestelmä, jonka vaihtamisella uusiutuvaa geoenergiaa hyödyntävään maalämpöjärjestelmään saavutettaisiin merkittäviä ympäristö- ja energiasäästöjä. Lämmitysjärjestelmien muutokset ovat tällä hetkellä yleisimpiä ja ajankohtaisia investointeja eri kokoluokkien kiinteistöissä.

Palvelumme sisältää kiinteistön ja asiakkaamme tarpeiden selvittämisen perusteellisesti, jonka pohjalta luomme toimintasuunnitelman kohteen yksityiskohtaiset vaatimukset ja tarpeet huomioiden. Toimintasuunnittelun jälkeen hankkeeseen tehdään tarvittavat selvitystyöt, eri toteutusvaihtoehtojen vertailut, kustannusarvioiden tarkentaminen ja lopullisen toimenpide-ehdotuksen laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne, Marko Kurttila tai Juho Ylipaino

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!