Energiajärjestelmät ­­– kaupallisesti puoluettomat suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Kokonaispalvelu, lyhyt kuvaus tuotteestamme.

Ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus, sähköisen liikenteen ja uusiutuvien energiamuotojen räjähdysmäinen kasvu aiheuttavat kiinteistöille useita uusia investointivaateita. Jatkuvan kehityksen alla olevien teknisten järjestelmien hankinta ja toimintakykyyn saattaminen vaativat kuitenkin useita huomioonotettavia asioita, jotta järjestelmien lopullinen toiminta vastaisi asiakkaiden todellisia tarpeita ja toiveita. Meidän tärkein tavoitteemme onkin palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti hankkeiden alusta loppuun saakka. Näin lopputuotteena saadaan kustannustehokkaasti toimiva, energiatehokas ja ympäristöystävällinen energiajärjestelmä tai kiinteistö kokonaisuudessaan.

Suunnittelu, kilpailutusasiakirjat, kilpailutus, sopimusasiakirjat ja sopimusneuvottelut sekä valvontatehtävät ovat osa palveluamme.

Kenelle palvelumme on suunniteltu?

Kohderyhmiämme ovat esimerkiksi kiinteistöt tai yhteisöt, joissa aurinkovoimalan tai sähköautojen latausjärjestelmän hankinta on ajankohtaista. Kiinteistöissä saattaa olla ilmastoa kuormittava lämmitysratkaisu esimerkiksi öljylämmitysjärjestelmä, jonka vaihtamisella uusiutuvaa geoenergiaa hyödyntävään maalämpöjärjestelmään saavutettaisiin merkittäviä ympäristö- ja energiasäästöjä. Lämmitysjärjestelmien muutokset ovat tällä hetkellä yleisimpiä ja ajankohtaisia investointeja eri kokoluokkien kiinteistöissä.

Toimintasuunnittelun jälkeen hankkeeseen tehdään tarvittavat selvitystyöt, eri toteutusvaihtoehtojen vertailut, kustannusarvioiden tarkentaminen ja lopullisen toimenpide-ehdotuksen laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Kartoituksella kohti uutta energiajärjestelmää

Kartoituskäynti auttaa asiakastamme saavuttamaan todenmukaisen kokonaiskuvan aurinkovoimalan tai latausjärjestelmän toteuttamisen vaatimista kiinteistön muutostöistä ja mahdollisista piilokustannuksista.

Kartoituksen sisällön laatua voimme parantaa tuntidataan perustuvalla tehomittauksella omalla mittalaitteistollamme. Etsimme ja vältämme kohtuuttomat ylimääräiset kustannukset ja saatamme hankkeen todennäköisemmin toteutukseen. Miltä kuulostaa mahdollisuus välttää keskusuusinnat tai liittymämuutokset tarkan mittausdatan avulla?

Kilpailutus- ja rakennuttaminen

Järjestelmien hankintaan liittyvien eri osa-alueiden hankkiminen kaupallisesti puolueettomalta asiantuntijalta takaa asiakkaalle toimivan ja käyttötarkoitukseen soveltuvan järjestelmäkokonaisuuden. Järjestelmien tekniset laatuvaatimukset huomioon ottava urakoitsijoiden kilpailuttaminen mahdollistaa asiakkaalle laadukkaan ja taloudellisesti kannattavimman järjestelmätoimituksen.

Aurinkovoimalan
järjestelmäkartoitus 

Sähköautojen
latausjärjestelmän kartoitus

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne:

Marko Kurttila

040 614 6898

marko.kurttila@veloce.fi

Otto Tikkanen

Otto Tikkanen

040 544 9584

otto.tikkanen@veloce.fi

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!