Kustannustietoinen ja tuotemallipohjainen suunnittelu sekä sen hyödyntäminen

Urakoinnin ja rakentamisen alalla yleensäkin on pitkään puhuttu määräluetteloiden tarpeesta ja sen puutteesta. Velocella asiaan on tartuttu ja ensimmäiset tuotemallipohjaisella suunnittelulla laaditut määräluettelot on luovutettu hankkeissa urakoitsijoiden käyttöön. Jatkossa tuotemallimme sisältävät myös kustannustiedon.

Kustannustietous

Peruslähtökohta suunnittelussa on, ettei mitään kojetta sijoiteta suunnitelmaan ilman siihen kohdistuvaa tarvetta. Samalla suunnittelussa tulee tunnistaa tähän liittyvä kustannustieto, se tulee tiedostaa, kun olet pistorasiaa johtokanavaan sijoittamassa. Mallihuonetta rakentaessa yhden komponentin vaikutuksen punnitseminen ilman edellä mainittuja näkökulmia, voi aiheuttaa merkittäviä kustannusvaikutuksia. Kustannustietoinen suunnittelu alkaa näistä pienistä yksityiskohdista.

Kun lisäämme tähän yksittäiseen pistorasiaan hintatiedon, pystymme esimerkiksi mallihuoneiden eri ratkaisuvaihtoehtojen osalta vertaamaan kustannuksia. Lisäämällä tiedon samoin muihinkin kojeisiin, kaapeleihin jne. voimme vertailla kahden eri toteutuksen kustannuseroja. Näemme erot ja voimme siihen kustannustietoon nojaten tehdä kustannustietoisia ratkaisuja ja valintoja. Suunnitelmien valmistumisvaiheessa voimme tarkastella kokonaishintaa, esimerkiksi urakkalaskentavaiheessa. Nämä vain esimerkkeinä, paljon muutakin voidaan tehdä. Kokemukseemme on aina sisältynyt kustannustietous ja olemme sitä tilaajille tuottaneet, nyt viemme tämän vielä pidemmälle.

Määräluettelot ja tuotemallit

Määräluettelot parhaimmillaan helpottavat merkittävästi urakoitsijan tehtäviä, niitä voidaan hyödyntää monella tavalla erityyppisissä hankkeissa. Määräluettelot laaditaan tuotemallipohjaisen suunnittelun pohjalta. Kun tuotemalli sijoitetaan suunnitelmaan, voidaan sen tietoa hyödyntää myös määräluetteloissa. Voidaan tuottaa kokonaisuuksia tai jakaa niitä osiin. Voimme rajata pohjapiirustukset kerroksittain ja esimerkiksi keskusalueittain.

Parhaiten tällä hetkellä näitä määrä- ja kustannustietoja voimme hyödyntää erilaisissa projektinjohtourakoissa sekä KVR-hankkeissa. Näissä erityisesti kustannustietous on tärkeässä roolissa. Kokonais- ja jaetuissa urakoissa määräluetteloilla voimme yhteistyössä urakoitsijan kanssa tukea ja helpottaa urakan toteuttamista.

Määräluetteloiden hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii urakoinnin ja suunnittelun välistä keskustelua ja kokemuksia. Jotta voimme kehittyä, käymme innolla vuoropuheluja lisää urakoitsijoiden kanssa. Se, että hyödynnämme esimerkiksi urakkalaskennoissa suunnittelijan määräluetteloita kokonaishinnan määrittelyn yhtenä osana, tukena, olisi iso askel eteenpäin yhteistyössä ja urakkalaskennan helpottamista sekä ajansäästöä. Velocella kuljemme määrätietoisesti tätä kohti.

Tulevaisuus ja jatkuva kehitys

Mikäli aihe kiinnostaa enemmän ja olet kenties ollut mukana vastaavissa toteutuksissa, pohtinut ehkä kaupallisten asiakirjojen sisältöä urakkalaskennassa, ota ihmeessä yhteyttä. Keskustelemme mielellämme aiheesta ja jatkokehitämme tuotetta kohti uudistuneempaa suunnittelua, urakointia ja tasokkaampaa kustannustietoisuutta sekä yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Lopuksi voidaan vielä todeta, kun nämä seikat ovat huomioituna siellä suunnittelussa, olemme varmasti matkalla vähäpäästöisempiin toteutuksiin ja niiden tunnistamisiin.

Marko Kurttila

040 614 6898
marko.kurttila@veloce.fi